Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/apspartner.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2695
Alt om ApS - Få svar på det mest relevante om ApS her | Apspartner.dk

HVORFOR STIFTE ANPARTSSELSKAB?

Selvstændig juridisk enhed

Økonomisk adskillelse

Begrænset hæftelse

Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk enhed. Det betyder, at når du driver virksomhed gennem dit ApS, er det selskabet der indgår aftaler og ikke dig som privatperson, selvom det er dig som direktør, der underskriver på selskabets vegne.

Det medfører også, at selskabets økonomi og din økonomi er adskilt i modsætning til eksempelvis enkeltmandsvirksomheden. For at få pengene ud af dit selskab og ned i din egen lomme, kan du enten udbetale løn, efter at have ansat dig selv i firmaet, eller udbetale overskuddet som udbytte.

Går selskabet konkurs, er dine private midler upåvirket og du er i en sådan situation bedre sikret mod at skulle gå fra hus og hjem. Du taber nemlig maksimalt de penge, du selv har indskudt som selskabskapital – det er dette man kalder for begrænset hæftelse.

DET SKAL DER TIL FOR AT STIFTE - KLIK HER

Et anpartsselskab kræver indskud af selskabskapital på mindst 50.000 kr. ved stiftelsen. Disse penge kan indskydes af en person, et selskab eller flere personer og/eller selskaber. Der kan derfor være flere ejere af et enkelt anpartsselskab. I forbindelse med stiftelsen, skal der udarbejdes et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter, hvorefter selskabskapitalens tilstedeværelse skal dokumenteres. Vi laver udarbejdelsen af ovenstående dokumenter for dig og gennemfører selve registreringen og sender dig dit nye CVR-nr., samtidig med at vores advokat står for at underskrive selskabskapitalens tilstedeværelse. Det eneste du skal gøre i forbindelse med selve stiftelsen er at udfylde formularen og underskrive stiftelsesdokumenterne med Nem-ID, når vi fremsender dem til dig. Det betyder også, at du ikke behøver en erhvervskonto til dit anpartsselskab før stiftelse, du kan i stedet bare overføre pengene til vores advokats klientkonto. Du kan læse mere om dokumentation af selskabskapital under trin 3 her.

UDBETAL UDBYTTE ELLER LØN

SELSKABET INDGÅR AFTALER

SKATTEMÆSSIGE FORDELE

Momsregistrering

Omsætter dit selskab for mere end 50.000 kr. årligt, er det lovpligtigt at momsregistrere sit selskab, medmindre du driver virksomhed i en af de få momsfri brancher. Tilvælg dette og vi momsregistrerer dit selskab for dig uden yderligere beregning.

Opret selskab som Arbejdsgiver

Skal du udbetale løn til dig selv eller ansatte, er det nødvendigt at registrere selskabet som arbejdsgiver, samt registrere for A-skat (eller evt. B-skat), ATP og AM-bidrag. Hvis du skal registreres som arbejdsgiver, sørger vi også for det i forbindelse med selskabsregistreringen.

Import eller Eksport

Skal du importere eller eksportere varer uden for EU, er det nødvendigt med en ansøgning om registrering af selskabet for import og/eller eksportregistrering. Vi klarer dette for dig i forlængelse af stiftelsen, hvis du ønsker dette.

Bestyrelse

Hvis du ønsker at have tilknyttet en bestyrelse til dit selskab, kan vi sagtens ordne dette for dig også.

HVAD ER EN EJERAFTALE OG HVAD MED ERHVERVSKONTO? - KLIK HER

Ejeraftale

Ligesom at det er de færreste, der driver virksomhed med det formål at gå konkurs, er det også de færreste, der går igang med nye iværksættereventyr med håb om at blive uvenner internt i ejerkredsen. Alligevel ender det galt for nogle og derfor er det en god idé som ejere at sikre sig imod interne uoverensstemmelser. Dette gøres med en ejeraftale. En ejeraftale er relevant, når der er flere ejere af et enkelt anpartsselskab og kommer især til sin ret i det tilfælde, at en af ejerne ønsker at minimere eller helt afslutte sin deltagelse i selskabets virke og derfor afhænde sine anparter. I et sådan tilfælde bør salget og overdragelsen af den givne ejers anparter foregå på en måde, der er fornuftig og acceptabel for både sælgeren, men også de andre ejere. Afståelsesbetingelserne bør være rimelige, men hvad det betyder i lige præcis jeres situation, afhænger af forskellige faktorer og varierer derfor fra selskab til selskab. Derfor er det ofte en god idé at få udarbejdet en ejeraftale. Denne sikrer de mest basale elementer i tilfælde af en ejer ønsker at afstå sine anparter, såsom at de andre ejere får forkøbsret på samme vilkår som en tredje mand i tilfælde af salg, samtidig med at der kan tages højde for individuelle ønsker og behov, således at alle ejere er sikret sine rettigheder i henhold til hvilken slags virksomhed I skal drive. Ejeraftalen udarbejdes af vores advokat og kan bestilles samtidig med bestilling af stiftelse af ApS.

Erhvervskonto

Er ikke et lovkrav men også nødvendigt, fordi du ikke må låne penge af selskabet og du ikke udelukkende kan betale alle fakturaer, udbetale løn og indhente penge kontant. Vi giver dig alle de nødvendige dokumenter bankerne oftest efterspørger, hvis du bestiller alle lovkrav med til din stiftelse, for at få en erhvervskonto. Det er dog dit eget ansvar at få kontoen etableret efter stiftelse. Vi kan også sagtens stifte uden konto først, da vores advokat skriver under på at selskabskapitalen er til stede via enten et bankbevis eller en overførsel af selskabskapitalen til klientkontoen, læs mere om dette i trin 3 her.

FORDELENE VED HOLDINGSELSKAB

Når du udbetaler udbytte eller løn bliver du personligt beskattet af dine optjente midler. Du kan undgå personlig beskatning ved udbetaling af udbytte til dit holdingselskab. Få et overblik over fordelene der opnås med etableringen af en holdingkonstruktion i nedenstående og læs mere i den udvidet tekst.

SELSKABSKONSTRUKTION:HOLDINGKONSTRUKTIONENKELT APS
I tilfælde af konkurs:Alt overskud der er udbetalt som udbytte til holdingselskab, er i sikkerhed fra eventuelle kreditorer, på trods af driftselskabets konkursAlle værdier og aktiver der ligger i driftselskabet er påvirket i tilfælde af konkurs
Skattefordele:Skattefri udbetaling af overskud til holdingselskabetUdbetaling til privat ejer medfører privatbeskatning af overskuddet
Stifte med rullende kapital:Med holdingkonstruktion kan du stifte både holding- og driftselskab for samme selskabskapital eksempelvis 50.000 kr.Ved nystiftelse af to enkelt ApS skal der indbetales selskabskapital begge gange
Flere ejere og udbytte:Ved flere ejere kan der opstå uenighed om hvornår udbytte bør udbetales. Med holdingkonstruktion vil ingen ejere tvinges til at få udbetalt sin udbytteandel personligt og herved skulle betale personskat, da udbyttet bare bliver udbetalt til holdingselskabet skattefritUden holdingselskab vil ApS'et være personligt ejet, og der kan opstå uenigheder ejerne imellem omkring hvornår udbytte bør udbetales. En ejer kan ønske at lade pengene ligge i selskabet for ikke at skulle betale personskat, mens en anden ejer vil ønske at få pengene udbetalt med det samme, en af ejerne vil være nød til at give sig.
Investering af udbytte:Får du lyst til at stifte et nyt selskab eller foretage andre investeringer, kan du bruge pengene opsparet i driftselskabet, udbetale dem skattefrit til holdingselskabet og stifte et nyt driftselskab for disse penge samt flytte midler imellem alle 3 selskaber efterfølgende.Ved personligt ejet selskab, vil du skulle betale personskat på alt udbetalt udbytte og vil derfor skulle af med flere penge for at komme op på de 50.000 kr. til stiftelse af et nyt selskab. Der vil desuden ikke kunne flyttes midler skattefrit imellem alle dine personligt ejet selskaber.
HOLDINGKONSTRUKTION I DYBDEN - KLIK HER

For at forstå de skattemæssige fordele i forbindelse med holdingselskaber, er det vigtigt at skelne mellem penge før og efter skat. Der opnås en økonomisk fordel, når pengene bliver liggende i selskaber, frem for at hive dem ud til privatpersoner som ejere, fordi der ved udbetaling til private skal betales personskat.

Hvis du skal have midler udbetalt som løn, bliver lønnen personbeskattet og du betaler skat på samme måde, som havde du været ansat i en anden virksomhed. Desuden skal du huske at registrere selskabet som arbejdsgiver og der skal oftest oprettes A-skat, ATP og AM-bidrag – læs mere om disse tilvalg højere oppe på siden under tilvalgsydelser. Udbetaler du pengene som udbytte, skal der først betales selskabsskat på 22% af årets resultat, hvorefter det valgte udbyttebeløb yderligere beskattes med ca. 27% udbytteskat inden det ryger ind på din private konto.

Vælger du slet ikke at udbetale noget til dig selv, betales der kun 22% selskabsskat af årets resultat og resten af pengene kan efterfølgende geninvesteres. Du vil altså have flere penge, hvis du lader dem blive på selskabets konto, sammenlignet med de færre penge, grundet privatbeskatning, du vil få indbetalt, når du på den ene eller den anden måde, hiver midler ud af dit anpartsselskab og ind på din private konto. Grundet disse skatteregler, må du derfor godt låne selskabet dine penge, da disse er fuldt beskattet med privatbeskatning. Selskabet må dog ikke låne dig penge, da selskabets midler endnu ikke er privatbeskattet. Et sådan selskab til ejerlån, er det man kalder et ulovligt aktionærlån.

Det er også grundet disse skatteregler, at der er store skattemæssige fordele, hvis man kan undgå at betale personlig skat af selskabets optjente penge, så længe som muligt. Dette kan opnås ved at eje sit anpartsselskab gennem et andet selskab, et såkaldt holdingselskab. Det er med en sådan konstruktion tilladt at udlodde overskuddet skattefrit op til holdingselskabet. Herfra er der mulighed for at investere midlerne igen. Pengene kan altså bruges til at stifte nye selskaber, investere i andre selskaber eller andre former for investeringer. Hermed sparer ejeren af holdingselskabet de ca. 27% i skat i personlig beskatning, sammenlignet med hvis pengene var udbetalt til ejeren personligt gennem udbytte eller løn og du slipper med kun at betale de 22% i selskabsskat af dine optjente midler.

Alt det overskud, der er udbetalt til holdingselskabet er desuden i sikkerhed fra eventuelle kreditorer. Med en holdingkonstruktion med flere driftselskaber hives overskud fra alle “datterselskaber” op til holdingselskabet skattefrit, samtidig med at pengene også kan skydes fra holdingselskab tilbage til et driftselskab. På denne måde kan der flyttes midler fra overskuddet skattefrit mellem alle selskaber i konstruktionen.

Ved stiftelse af holdingselskab og driftselskab på samme tid kan der stiftes med rullende kapital. Her anvendes den samme selskabskapital evt. 50.000 kr. til derved at stifte to selskaber. Man kunne i den henseende bruge betegnelsen, “at få to selskaber for et selskabs pris”. Vælg blot denne ydelse under udfyldning af vores formular og vores advokat vil sørge for stiftelse med rullende kapital.

Når der er flere ejere af et driftselskab, kan der opstå uenighed omkring, hvornår udbytte bør udbetales. Man kan forestille sig en situation, hvor den ene ejer ønsker penge til at betale husleje eller andre faste udgifter, mens den anden, en student der er ved at ramme den øvre grænse for personlig indtægt før SU skal tilbagebetales, ikke ønsker udbytte udbetalt (indsæt evt. ejer med høj indkomst, der ikke ønsker at øge sin personlige indtjening grundet mulighed for at ramme topskat istedet for studerende). Da der ikke kan udbetales udbytte alene til nogle af ejerne i et kapitalselskab, herunder anpartsselskaber, bliver ejerne nødt til at blive enige og en af dem må bide i det sure æble. Havde studenten og partneren fra starten anvendt holdingselskaber til at eje deres anparter i driftselskaber fremfor at eje dem privat, ville udbyttet blot blive udbetalt til deres holdingselskaber. Den studerende vil således ikke få udbetalt nogle penge til sig selv privat, da han bare kan lade pengene blive i sit holdingselskab og skal på denne måde ikke betale SU tilbage. Den anden partner kan efter at have fået udbetalt udbytte til sit holdingselskab, blot udbetale udbytte fra holdingselskabet til sig selv personligt efterfølgende og derved få råd til at betale husleje. Med dette konkrete eksempel ses det forhåbentligt tydeligere, hvordan holdingselskaber kan være en fordel i forbindelse med flere ejere og udbetaling af udbytte.

Alt om ApS

Fordele ved ApS

Et ApS er en selskabsform, der byder på en række praktiske fordele i forhold til personligt ejede virksomheder og andre selskabsformer.

De primære fordele ved et ApS er følgende:

 • Begrænset hæftelse, da du ikke hæfter personligt og dermed højst for selskabets indskudte kapital
 • Mulighed for at være flere ejere i selskabet
 • Mulighed for selskabskonstruktion med holdingselskab og driftsselskab
 • Mulighed for at bruge ’ApS’ i selskabsnavnet, hvilket signalerer mere professionalisme, højere selskabskapital og sikkerhed over for leverandører, investorer m.v.
 • Du betaler ikke personskat af selskabets overskud, så længe pengene står i selskabet eller et holdingselskab
 • Mulighed for fravalg af revision af årsregnskab
 • Ikke krav om bestyrelse, før selskabet opnår en vis størrelse

Mange iværksættere vælger et anpartsselskab til deres forretning pga. et eller flere af ovenstående fordele – du kan klikke dig ind på Virk.dk og læse mere om vilkår og fordele ved ApS.

Ulemper ved ApS

Som med alle andre virksomheds- og selskabsformer er der også et par ulemper ved et ApS. Det gælder bl.a. en håndfuld udvidet krav til stiftelse og drift i forhold til f.eks. personligt ejede virksomheder. Dog opvejes disse for størstedelen af danske iværksættere af ovenstående fordele.

De primære ulemper ved et ApS er følgende:

 • Kapitalkrav på minimum DKK 50.000 ved opstart
 • Krav om revision af årsregnskab, når selskabet opnår en vis størrelse
 • Krav om direktion
 • Krav om stiftelsesdokumenter, vedtægter og offentlige registreringer

Har du brug for hjælp til at udforme de forskellige dokumenter og klare de enkelte registreringer, tilbyder vores hold af jurister og advokater at hjælpe dig godt i gang.

Hvad er ApS vedtægter?

ApS vedtægter er en dække dokumenter, der kortlægger diverse oplysninger om det pågældende ApS. Dine ApS vedtægter skal udformes ved opstart af selskabet, og de skal sendes ind til Erhvervsstyrelsen, hvormed de også bliver tilgængelige i det Centrale Virksomhedsregister – CVR.

Vedtægterne skal indeholde følgende oplysninger om selskabet:

 • Navn og binavne
 • Formål
 • Kapitalstørrelse
 • Anparternes antal eller pålydende værdi
 • Anparternes rettigheder
 • Ledelsesorganer
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Regnskabsår
 • Eventuelle beslutninger truffet af ejerne
 • Eventuelt ophørstidspunkt

Vedtægterne kan indeholde følgende oplysninger om forhold i selskabet:

 • Samtykke i forbindelse med salg af anparter
 • Forkøbsret i forbindelse med salg af anparter
 • Elektronisk generalforsamling
 • Pågældende sprog på generalforsamling
 • Beslutningsdygtighed for bestyrelsen
 • Tegningsret

Ejerbog til ApS

En ejerbog til ApS er en oversigt og ejerforhold i anpartsselskabet samt eventuelle ændringer i disse. Ejerbogen er lovpligtig, da alle selskaber herunder anpartsselskaber har pligt til at føre en korrekt fortegnelse over selskabets ejere.

En ejerbog må ikke forveksles med Det Offentlige Ejerregister, som er en oversigt over alle ejere, som ejer 5% eller mere af selskabets anparter eller stemmeret. Mens informationerne i Det Offentlige Ejerregister er offentligt tilgængeligt, behøver din ejerbog ikke at være det.

Du bestemmer selv, hvordan du vil lave og føre din ejerbog – det kan være via et digitalt værktøj såsom Erhvervsstyrelsens digitale ejerbog eller et Word- eller Excel-ark, eller det kan blot være i en fysisk bog.

Kan jeg selv stå for stiftelse af ApS?

Det korte svar på dette spørgsmål er: Ja, hvis du har viden og erfaring til at klare opgaven. Der er nemlig intet lovkrav om, at du skal have en advokat ind over for at kunne stiftelse et ApS, men de fleste iværksættere vælger at gøre dette alligevel, da det sparer dem for en masse tid og besvær.

For at stifte et ApS skal du bruge en række forskellige dokumenter og vedtægter, som det fremgår af afsnittene ovenfor. Disse må du gerne selv udforme og registrere, men det er ikke altid, at man har den rette know-how, hvormed der hurtigt kan gå ufatteligt mange timer med opgaven.

Hvad koster et ApS?

Det koster i princippet ikke særlig meget at stifte et ApS – anpartsselskab -, selvom mange fejlagtigt tror, at prisen ligger på DKK 50.000. De DKK 50.000 er blot et indskud, og altså ikke en pris – mere om dette i afsnittet nedenfor.

Selve prisen for at stifte eller registrere et ApS er imidlertid kun DKK 670. Denne pris kan løbende ændre sig, og vi anbefaler derfor altid, at du løbende tager et kig på Erhvervsstyrelsens prisliste. Dog er eventuelle udsving aldrig særlig store, og prisen vil derfor fortsat ligge nogenlunde på dette niveau.

Du kan få brug for at bruge lidt ekstra penge på udformning og offentlige registreringer af diverse dokumenter, men dette er ikke et lovkrav.

Krav til kapital ved ApS stiftelse

Når du skal stifte et ApS, skal du indskyde en selskabskapital på minimum DKK 50.000. Dette beløb er lovpligtigt og er en sikkerhed over for leverandører, investorer o. lign. om, at selskabet har en vis kapitalstørrelse.

I modsætning til kapitalkravet ved stiftelse af et IVS, hvor indskuddet udelukkende skal bestå af kontante midler, så kan indskuddet på de DKK 50.000 til et ApS også bestå af andre værdier. Dette kan f.eks. være fast ejendom, bil, aktiver o. lign.

Startkapitalen på de DKK 50.000 er ikke en pris, du betaler for at stifte selskabet, men blot et indskud – du kan dermed frit bruge midlerne på drift og udvikling efter opstart.

Anpartsselskab

Anpartsselskab – Værd at vide

Når du skal til at stifte selskab og komme i gang med din forretning, er det vigtigt, du vælger den rette selskabsform fra starten. I denne guide kan du derfor læse mere om anpartsselskaber, herunder fordele og ulemper, krav ved stiftelse og drift m.v.

Et anpartsselskab er en selskabsform, hvor der kan være 1 eller flere ejere. Der er endvidere mulighed for at bruge et anpartsselskab som enten et holdingselskab eller et driftsselskab – dette kigger vi nærmere på længere nede på siden.

Vi begynder med at se nærmere på fordelene og ulemperne ved et anpartsselskab frem for andre virksomheds- og selskabsformer.

Fordele og ulemper ved et anpartsselskab

Der er overvejende flere fordele end ulemper ved et ApS, men du bør alligevel læse nedenstående liste godt igennem for at vurdere, om anpartsselskabet er den rette selskabsform for dig.

Fordele ved et anpartsselskab:

 • Du hæfter ikke personligt – du hæfter højst for den kapital, du har indskudt i selskabet
 • Du hæfter ikke solidarisk og dermed kun for din egen andel i selskabet, såfremt der er flere ejere
 • Du har mulighed for at fravælge revision, hvis selskabet er under en vis størrelse – læs mere om kravene til fravalg af revision.
 • Du har mulighed for at lave en selskabskonstruktion med holding- og driftsselskab, hvilket giver skattefordele og mere fleksibilitet i din forretning
 • Et anpartsselskab kan have 1 eller flere ejere i modsætning til f.eks. en enkeltmandsvirksomhed, som kun kan have 1
 • Den indskudte kapital kan både være kontante midler eller andre værdier

Ulemper ved et anpartsselskab:

 • Du skal indskyde kontanter eller værdier svarende til minimum DKK 50.000 i selskabet ved opstart
 • Selskabet skal som minimum have et ledelsesorgan i form af en direktion – det vil dog typisk bare være dig selv, hvis du stifter selskabet alene
 • Krav om revision af årsregnskab, når selskabet når over en vis størrelse

Stiftelsesdokument til anpartsselskab

Et stiftelsesdokument er et dokument, som betegner ejere, stiftere og diverse forhold ved selskabets opstart.

Der er en række informationer, som dokumentet som minimum skal indeholde, og derudover er der en række informationer, som kun skal med i dokumentet, hvis der er truffet beslutning herom.

Informationer, som stiftelsesdokument skal indeholde:

 • Navn og bopæl på stifteren eller stifterne af selskabet – eventuelt CVR-nummer
 • Den gældende tegningskurs for anpartshaverne i selskabet
 • Frister for tegning og indbetaling af anparterne
 • Dato, hvorfra stiftelsen har retsvirkning
 • Dato, hvorfra stiftelsen har regnskabsmæssig virkning
 • Hvorvidt selskabet afholder omkostninger i forbindelse med stiftelsen
 • Anslåede omkostninger ved stiftelse, hvis ja til ovenstående

Informationer, som stiftelsesdokument skal indeholde, hvis der er truffet beslutning herom:

 • Særlige fordele og/eller rettigheder for stifterne af selskabet eller andre
 • Indgåelse af aftaler med stifterne eller andre, der har væsentlig økonomisk betydning for selskabet
 • Tegning af anparterne i selskabet mod indskud af andre værdier end kontante midler
 • Fravalg af revision af årsregnskabet i selskabet
 • Andelen af den tegnede selskabskapital, der indbetales på stiftelsesdatoen

Ejerbog til anpartsselskab

Når du stifter et anpartsselskab, skal du også udfærdige en ejerbog, som løbende skal opdateres, hvis der sker ændringer i forholdene for ejerne og deres andele i selskabet.

En ejerbog er ikke det samme som Det Offentlige Ejerregister, hvormed den heller ikke skal være offentlig tilgængelig. Der er derimod tale om en oversigt over ejerne i selskaber, samt hvilke ejerforhold disse har i selskabet. Oplysningerne i ejerbogen kan bl.a. have betydning ved salg eller overtagelse af ejerandele i selskabet.

Ordet ’ejerbog’ skal ikke tages alt for bogstaveligt – der er nemlig ikke nødvendigvis tale om en bog, da du sagtens kan lave din ejerbog i et Word-dokument på computeren eller via Erhvervsstyrelsens digitale ejerbogsværktøj.

Hvad koster det at stifte et anpartsselskab?

Det koster DKK 670 at registrere et anpartsselskab. Dette er den absolutte minimumsomkostning og forudsætter, at du selv har styr på at udfærdige diverse stiftelsesdokumenter, vedtægter, og derudover at du har styr på at registrere disse og andre informationer hos det offentlige.

I de fleste tilfælde vil stifteren af et anpartsselskab vælge at få juridisk hjælp af en advokat i et par timer, hvilket typisk koster et par tusinde kroner. På den måde sparer man mange timers besvær og arbejde, da man oftest ikke selv kender til alle kravene til de enkelte dokumenter og registreringer.

Foruden prisen på de DKK 670 skal du også indskyde penge eller værdier svarende til DKK 50.000 i selskabets kapital. Disse penge er dog kun et indskud, og du kan efterfølgende bruge dem på at udvikle og drifte forretningen.

ApS Holdingselskab

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et kapitalselskab ligesom et ApS, et IVS og et A/S. Det fungerer juridisk dermed også på samme måde som de andre selskabsformer, hvad angår årsregnskab o. lign. Derudover er et holdingselskab heller ikke en decideret selskabsform, men blot en betegnelse for formålet med selskabet.

Dit holdingselskab skal derfor være en af de andre selskabsformer, nemlig et ApS, et IVS eller et A/S. Dér hvor et holdingselskab adskiller sig fra et almindeligt selskab, så at sige, er ved dets formål.

I modsætning til et almindeligt driftsselskab, som du bruger til at drive din forretning med, så bruges et holdingselskab udelukkende som en slags pengetank, hvorfra du styrer kapital til og fra dine andre driftsselskaber.

ApS holding selskab

Et ApS holding selskab eller holdingselskab fungerer ligesom et driftsselskab i den forstand, at du stadig skal udfærdige årsregnskab, som skal igennem revision, hvis du ikke har fravalgt revision, du skal betale selskabsskat af overskuddet osv.

Du kan sagtens bruge et ApS som holdingselskab og dermed have en pengetank ved siden af dit driftsselskab eller dine driftsselskaber. Når du så har et overskud i dit driftsselskab, kan du vælge at føre hele eller dele af overskuddet op i dit holdingselskab, hvormed du spreder risikoen i tilfælde af konkurs eller lign.

Holding ApS og andre holdingselskaber – Hvad er forskellen?

Når vi sammenligner et holding ApS og holdingselskaber i form af andre selskabsformer, så kigger vi på de samme faktorer, som når vi sammenligner selskabsformerne som almindelige driftsselskaber.

Du kan f.eks. komme i gang med et IVS holdingselskab billigere, da det kun koster DKK 1,00 i opstartskapital – til gengæld skal du dels opspare 25% af overskuddet hvert år, indtil du opnår den samme selskabskapital på DKK 50.000, som er minimumskravet for at stifte et ApS holdingselskab – og dels kan du ikke udlodde udbytte af overskuddet, før selskabskapitalen opnår DKK 50.000.

Skal du lave et holdingselskab om aktieselskab (A/S), skal du bruge minimum DKK 500.000 i opstartskapital. Da det er de færreste nye eller lettere rutinerede iværksættere, der ligger inde med den slags kapital og i øvrigt heller ikke har behov for at lave et aktieselskab, vælger de fleste derfor at bruge et ApS som holdingselskab i stedet for.

Når du laver et holdingselskab, skal det dog være som en decideret selskabsform. Du kan ikke lave et holdingselskab som en personligt ejet virksomhed i form af f.eks. en enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab.

Fordele ved et ApS holdingselskab

Der er en række fordele forbundet ved at stifte et holdingselskab som ApS – Disse fordele kigger vi nærmere på lige herunder:

 • Hæftelse – Når du laver et ApS holding selskab, så hæfter du højst for din indskudte kapital og ikke med personligt ejede værdier. Der er endvidere meget begrænset risiko forbundet med at have et holdingselskab, da eventuelle kreditorer, retssager og lign. oftest vil være relateret til dit driftsselskab, hvormed dit holdingselskab er ude for risikozonen.
 • Signalværdi – Når du laver et holdingselskab som ApS, kan og skal du bruge ordet ’Anpartsselskab’ eller ’ApS’ i dit selskabsnavn. Dette signalerer over for samarbejdspartnere, at du har en vis selskabskapital i modsætning til IVS, hvor minimumskravet for kapital kun er DKK 1,00.
 • Skattefordele – Hvis du ikke har et holdingselskab men kun et driftsselskab, og du ønsker at hive penge ud af selskabet – f.eks. for at sprede risikoen -, så vil du blive personligt beskattet af den del af overskuddet, du trækker ud. Hiver du derimod pengene ud og op i et holdingselskab, betaler du kun selskabsskat og får dermed en større likviditetsbeholdning til fremtidige investeringer o. lign.

ApS Selskab

ApS selskab – Det skal du vide

Et ApS selskab – også kaldet anpartsselskab – er en selskabsform, som kræver DKK 50.000 i indskudt startkapital, og som sikrer dig, at du ikke hæfter personligt eller solidarisk.

I denne guide kan du læse mere om ApS selskaber, hvilke fordele og ulemper der er ved denne selskabsform, hvad det koster at starte, samt hvordan du får hjælp til at komme hurtigt, korrekt og forsvarligt i gang med forretningen.

Hvad koster det at komme i gang med et ApS selskab?

Vi begynder med at se nærmere på omkostningerne ved stiftelse af et ApS selskab. I bund og grund koster det kun DKK 670 at udføre selve registreringen af selskabet. Dette foregår på Virk.dk, hvor du kan stifte alle selskabsformer herunder et ApS.

Prisen på DKK 670 forudsætter dog, at du selv har 100% styr på, hvilke dokumenter der skal udfærdiges, samt hvordan du udfærdiger dem korrekt. Du skal bl.a. lave en ejerbog, vedtægter, stiftelsesdokument, eventuel ejeraftale m.v. Derudover skal du sørge for at udføre diverse registreringer hos det offentlige, herunder af ejere i Det Offentlige Ejerregister, selskabets vedtægter o. lign.

Eftersom langt de fleste iværksættere er gode til netop deres fagområde og dermed ikke har styr på ovenstående dokumenter og registreringer, vælger mange at få ekstern hjælp til at klare disse opgaver.

Hos ApSpartner er vi klar til at hjælpe dig godt i gang med din forretning, hvormed du slipper for at skulle bekymre dig unødigt om dokumenter eller registreringer hos det offentlige.

Fordele ved et ApS selskab

Når du opretter et ApS selskab opnår du en række gode fordele, som andre selskabsformer og virksomhedsformer ikke kan tilbyde dig.

Herunder kan du læse mere om de mest væsentlige fordele ved et ApS selskab:

 • Du hæfter ikke personligt og kun begrænset. Dette betyder i praksis, at hvis dit selskab går konkurs og skylder en masse penge væk – f.eks. i retslige sammenhænge -, så hæfter du højst for den kapital, du har indskudt i selskabet. Kreditorer kan med andre ord hverken komme efter dine personlige værdier såsom formue, bolig, bil o. lign., og de kan heller ikke gøre krav på kapital i dine andre selskaber, herunder dit eventuelle holdingselskab
 • Du kan bruge ’ApS’ i dit firmanavn, hvilket sender et stærkt signal til samarbejdspartnere om, at du har en solid selskabskapital i forhold til f.eks. et IVS eller en enkeltmandsvirksomhed
 • Du kan fravælge revision af dit årsregnskab, hvis selskabet er under en vis størrelse
 • Du kan lave en selskabskonstruktion med holding- og driftsselskab

Ulemper ved et ApS selskab

Der er ikke mange ulemper ved at stifte et ApS selskab, men vi har alligevel valgt at tage dem med i denne guide, så du er klædt ordentligt på til at træffe beslutning om, hvilken selskabsform du skal vælge.

Ulemper ved et ApS selskab:

 • Du skal indskyde minimum DKK 50.000 i selskabskapital ved opstart. Dog kan den indskudte kapital både være i form af kontanter eller andre værdier og aktiver
 • Selskabet skal have et ledelsesorgan. Dette kan være en direktion, som oftest vil være dig selv, eller det kan være en bestyrelse – der er dog ikke krav om at lave en bestyrelse, før selskabet opnår en vis størrelse