ApS vedtægter – Værd at vide

ApS vedtægter er en række bestemmelser for reglerne i virksomheden. Vedtægterne er altid gældende, men de skal til enhver tid tage hensyn til gældende lovgivning på området – i dette tilfælde i form af selskabsloven, som er den vigtigste lov for danske selskaber.

Vedtægterne til dit ApS fremgår som en del af stiftelsesdokumentet, og der er både nogle obligatoriske oplysninger, som de skal indeholde, samt nogle valgfri oplysninger du kan vælge at inkludere.

I denne guide bliver du klogere på vedtægter for ApS selskaber, hvormed du kan træffe beslutning om, hvorvidt du vil give dig i kast med at udfærdige vedtægterne selv eller ønsker ekstern hjælp.

Vedtægter ApS – Hvad skal de indeholde?

Dine vedtægter skal indeholde en række ufravigelige oplysninger om selskabet. Disse oplysninger kan ikke fravælges, og du skal have dem med i vedtægterne. Hvis du ønsker dybdegående informationer om hver oplysning, finder du flere informationer om ApS vedtægter hos Startvækst.

Herunder ser du en kort og præcis liste over de obligatoriske oplysninger:

 • Navn og binavne for selskabet – Selskabet er forpligtet til at have ordet ’Anpartsselskab’ eller forkortelsen ’ApS’ i sit navn.
 • Formål med selskabet – Selskabets formål kan f.eks. være at drive fødevarevirksomhed i form af en restaurant eller café, og dit selskab må ikke fravige det angivne formål i vedtægterne.
 • Selskabskapitalens størrelse – Kapitalstørrelsen ved opstart kan f.eks. være de DKK 50.000, som det kræver i indskud at starte et ApS.
 • Pålydende værdi eller antal af anparter – Pålydende værdi kan f.eks. være DKK 100 pr. anpart, eller det kan blot være et antal i form af f.eks. 10 anparter, som hver især giver lige stor ejerandel i selskabet.
 • Rettigheder for anparterne – Rettigheder kan f.eks. være antal stemmer på generalforsamlingen pr. ejerandel.
 • Ledelsesorganer i selskabet – Der skal minimum være en direktion i selskabet – det vil oftest være dig selv, hvis du starter selskabet alene.
 • Indkaldelse til generalforsamling – Beskrivelse af varsling for indkaldelse til generalforsamling, samt eventuelle oplysninger om, hvordan indkaldelsen foregår – f.eks. via selskabets hjemmeside.
 • Selskabets regnskabsår – Som udgangspunkt starter selskabets regnskabsår samme dag, som stiftelsesdokumentet underskrives.
 • Eventuelle beslutninger, som selskabets ejere har truffet – Det kan være beslutning om bl.a. forhøjelse af selskabskapitalen, udstedelse af warrants mv.
 • Eventuelt ophørstidspunkt for selskabet – Kan være aktuel, hvis selskabet kun startes med henblik på at klare en enkelt opgave, og du på forhånd ved, at selskabet skal lukkes igen efter endt opgave.

Vedtægter ApS – Hvad kan de indeholde?

Foruden de ovenstående obligatoriske oplysninger og regler for dit selskab, findes der også en række oplysninger, du kan vælge at tage med i vedtægterne eller ej. Vælger du ikke at beskrive disse forhold selv, så gælder den gældende lovgivning fra selskabsloven i stedet.

Herunder ser du en kort og præcis liste over de valgfrie oplysninger:

 • Samtykke til salg, bytning eller foræring af anparter
 • Forkøbsret ved salg af anparter
 • Elektronisk generalforsamling
 • Gældende sprog på generalforsamling
 • Gældende beslutningsdygtighed for bestyrelsen
 • Tegningsret

Du kan læse mere om både de obligatoriske og valgfri informationer og forhold via linket til Startvækst længere oppe i guiden.

Sådan registrerer du dine ApS vedtægter

Når dine ApS vedtægter er blevet udfærdiget og er klar til at blive registreret, foregår det via den elektroniske indberetningsside på Virk.dk.

Hvis du har fået hjælp til at udfærdige vedtægterne, f.eks. af ApSpartner, så kan vi også stå for selve registreringen, så det forløber korrekt.

Hvis du selv ønsker at registrere dine vedtægter, skal du gå ind på Virk.dk og følge anvisningerne i forbindelse med oprettelse af nyt ApS. Skal du ændre vedtægterne eller andre ting, skal du klikke på ’Ændre virksomhed’ og følger anvisningerne derfra.

Du skal bruge selskabets NemID til at logge ind, hvad enten du ønsker at registrerer dine nye vedtægter eller ændre nuværende vedtægter.

Hvad sker der med mine vedtægter?

Når du har lavet dine vedtægter, skal du registrere dem hos Erhvervsstyrelsen – se afsnittet ovenfor. Når dine vedtægter er indsendt og registreret korrekt, vil de efterfølgende blive offentliggjort på CVR – det Centrale Virksomhedsregister.

Hvordan skal jeg håndterer ændringer i mine ApS vedtægter?

Hvis du på et tidspunkt skal foretage ændringer i vedtægterne for dit ApS, skal dette dels foregå formelt på en generalforsamling, og dels skal du efterfølgende registrere de nye vedtægter hos Erhvervsstyrelsen.

Dette foregår også via Virk.dk, hvor du klikker dig ind under ’Ændre virksomhed’, logger ind med selskabets NemID og følger instruktionerne på hjemmesiden.

Ønsker du hjælp til at udfærdige dine ApS vedtægter?

Hvis du ikke selv føler dig tryg ved at udfærdige vedtægterne på egen hånd, kan du altid få ekstern hjælp til at klare opgaven for dig eller sammen med dig.

Hos ApSpartner har vi et stærkt team bestående af jurister og advokater klar til at hjælpe dig godt i gang med både dine vedtægter og resten af dit ApS selskab. Du kan dermed både få hjælp til udfærdigelse af vedtægter, stiftelsesdokument, ejerbog, registrering af ejere i Det Offentlige Ejerregister mv.

Hvis du fortsat er tvivl om, hvorvidt et anpartsselskab er den helt rette selskabsform for dig, anbefaler vi, at du læser vores guide Alt om ApS. I guiden finder du både informationer om fordele og ulemper ved ApS, hvilke dokumenter og registreringer du skal huske, hvordan du kan lave en selskabskonstruktion med både holding- og driftsselskab og meget andet.