Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/apspartner.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2695
Hvorfor skal du bruge en ejerbog til dit nye ApS | Apspartner.dk

Ejerbog ApS – Værd at vide

Foruden stiftelsesdokument og vedtægter skal et ApS også have en ejerbog. En ejerbog er en betegnelse over ejerne af anparterne i dit anpartsselskab, og den beskriver ejerne og deres ejerforhold i selskabet.

I denne guide kan du læse mere om ejerbog for ApS, herunder hvordan den skal udformes, hvem der skal føre den, samt hvilke informationer den skal indeholde.

Kan jeg selv vælge ejerbog?

En ejerbog er blot en betegnelse over ejerne af anparterne i dit selskab. Der er dermed ikke nødvendigvis tale om en fysisk bog, men blot en oversigt over ejerne og ejerforholdene.

Du kan dermed selv vælge, hvilken form din ejerbog skal have – det kan være et Word-dokument, en notesblok, en app eller Erhvervsstyrelsens Digitale Ejerbog. Vi kigger nærmere på sidstnævnte længere nede i guiden.

Er en ejerbog for ApS det samme som Det Offentlige Ejerregister?

En udbredt misforståelse er, at en ejerbog er det samme som Det Offentlige Ejerregister. Dette er ikke tilfældet, selvom begge dele vedrører ejerne i et selskab.

Det Offentlige Ejerregister er en oversigt over alle ejere i et selskab, som ejer mindst 5% af anparterne eller stemmeretten ved generalforsamlinger, hvorimod samtlige ejere i et selskab skal figurere i selve ejerbogen.

Derudover er informationerne i Det Offentlige Ejerregister offentligt tilgængelige i det Centrale Virksomhedsregister – CVR.dk. Dette er heller ikke tilfældet med en ejerbog, da den ikke behøver at være offentligt tilgængelig. Dog skal offentlige myndigheder såsom SKAT kunne få adgang til at se oplysningerne i ejerbogen.

Hvem skal føre ejerbogen?

Som udgangspunkt er det ledelsen i dit selskab, der fører ejerbogen. Det vil typisk være dig selv, hvis du stifter selskabet alene og dermed også udgør den officielle direktion.

Der er dog andre muligheder, da du sagtens kan uddelegere opgaven med at føre ejerbogen til andre personer eller virksomheder. Mange anpartsselskaber vælger eksempelvis at hyre en selvstændig advokat, revisor eller bogholder til at holde ejerbogen ajour, efterhånden som ejerne indberetter ændringer i deres ejerforhold.

Det er dog ledelsens ansvar at oprette en ejerbog hurtigst muligt efter selskabets opstart. Det er ejernes ansvar at melde eventuelle ændringer, køb og salg af andele mv. til selskabet eller den ansvarlige for ejerbogen.

Ejerbog ApS – Hvilke informationer skal den indeholde?

En ejerbog til ApS selskaber skal indeholde en række informationer om ejerne af anparterne. Derudover skal den oplyse om de enkelte ejeres ejerforhold.

Det skal ejerbogen indeholde:

 • Informationer om ejeren eller panthaverens samlede ejerandele i selskabet
 • Navn og bopæl for ejeren eller panthaveren – CVR-nummer og adresse for ejeren, hvis ejeren er et andet selskab
 • Dato for erhvervelse, pantsætning eller afhændelse af andele i selskabet
 • Størrelsen på kapitalandelene ved pantsætning, erhvervelse eller afhændelse
 • Beskrivelse af pågældende stemmerettigheder tilknyttet ejerandelene for hver ejer

For at kunne eje andele i et ApS og dermed fremgå i selskabets ejerbog, skal ejeren enten være en fysisk person eller et andet selskab – og dermed en juridisk enhed. Enkeltmandsvirksomheder og andre mindre virksomheder kan dermed ikke eje andele i et selskab, da eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed ses som samme juridiske enhed som ejeren af virksomheden.

Øvrige krav til stiftelse af ApS

Det er et krav, at dit ApS opretter og fører en ejerbog over selskabets ejere og panthavere. Dette er dog ikke det eneste krav, du skal opfylde, når du vil stifte ApS – du skal også have styr på øvrige dokumenter og registreringer.

Dokumenter:

 • Du skal udfærdige vedtægter som bestemmer reglerne i selskabet – disse gælder sammen med selskabsloven
 • Selskabet skal have et stiftelsesdokument for at kunne blive oprettet – i stiftelsesdokumentet indgår bl.a. selskabets vedtægter

Registreringer:

 • Dit selskab skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
 • Foruden selve selskabet skal du også registrere ejere, der ejer minimum 5% af stemmeretten eller anparterne i selskabet hos Det Offentlige Ejerregister

Øvrige:

 • Selskabet skal have et NemID, som bl.a. skal bruges til registreringerne ovenfor
 • For at stifte et ApS skal du indskyde minimum DKK 50.000 i selskabskapital – dette kan både være kontanter eller andre værdier

Erhvervsstyrelsen ApS – Digital ejerbog

Erhvervsstyrelsen har udviklet en digital ejerbog til anpartsselskaber og andre selskaber, som har pligt til at føre ejerbog over selskabets ejere og panthavere.

Ejerbogen er digital og online, og alle ændringer foretages dermed direkte online via Virk.dk. Du skal bruge selskabets NemID for at logge ind og foretage ændringer i ejerbogen.

Du er som nævnt tidligere i guiden ikke forpligtet til at bruge lige netop Erhvervsstyrelsens digitale ejerbog til dit ApS – du kan også bruge andre digitale løsninger eller slet og ret en gammeldags fysisk notesbog.

Ønsker du hjælp til at lave din ejerbog?

Hvis du ønsker hjælp til enten at oprette eller føre din ejerbog, så kan vi hos ApSpartner tilbyde et stærkt team af advokater og eksperter på området.

Vi tilbyder også hjælp til de øvrige dele af din ApS stiftelse, hvis du f.eks. ikke ved, hvordan du skal lave dit stiftelsesdokument, dine vedtægter, eller måske hvordan du registrerer ejerne i selskabet i Det Offentlige Ejerregister.