Forretningsbetingelser


1. Accept af forretningsbetingelser
Disse forretningsbetingelser gælder for køb af produkter og ydelser på Apspartner.dk. Ved at handle på Apspartner.dk accepterer du hermed, at du har læst og forstået disse betingelser og at de bliver en bindende aftale mellem dig og apspartner.dk.

2. Ændringer af vilkår og betingelser
Apspartner.dk forbeholder sig retten til at disse betingelser. Kontroller derfor venligst denne del af hjemmesiden, før du køber produkterne.

3. Produkter
Apspartner.dk sælger på www.apspartner.dk kontantstiftelse af ApS'er. Derudover sælges en række tillægsydelser: Momsregistrering, registrering i Det Offentlige Ejerregister, ejeraftaler og ejerbøger. Momsregistreringen foretages praktisk set af Apspartner.dk efter betaling af ordre. På samme måde vil andre ydelser, såsom ejerbog og registrering i ejerregistret naturligvis foretages efter bestillingen er gennemført.

4. Levering
Du bestiller et ApS ved at udfylde bestillingsformularen og betale for ordren. Herefter vil du modtage stiftelsesdokumenter til underskrift på email. Når disse er underskrevet digitalt og selskabskapitalen er overført til advokaten, kan selskabsstiftelsen gennemføres og du modtager registreringsbevis og andre selskabsdokumenter på email.

5. Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret, da købet er en handel mellem erhvervsdrivende. Du anses ved accept af handelsbetingelserne, herunder ved foretagelse af betaling ved brug af betalingskort, bankoverførsel eller anden betalingsløsning, for at have givet dit udtrykkelige samtykke til frasigelse af købet. Du kan således ikke efter et køb fortryde din bestilling.

6. Priser
Alle priser på Apspartner.dk er i danske kroner og eksl. moms og stiftelsesgebyrer. Inden betaling bliver det fulde beløb dog oplyst inkl. moms og gebyrer. Priserne kan løbende ændres. Der tages forbehold for trykfejl.

7. Persondatapolitik
Når du bestiller ApS via Apspartner.dk, skal du bl.a. oplyse navn, adresse, telefonnummer, emailadresse og CPR-/CVR-nr. (kundeoplysninger/virksomhedsoplysninger). Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan gennemføre din konkrete bestilling.

Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i persondataloven. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand. Som registreret har du altid mulighed for aktindsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. Apspartner.dk opbevarer, som foreskrevet i regnskabsloven, registrerede oplysninger i mindst 5 år ud over bogføringsåret.

8. Dit ansvar
  • Du er ansvarlig for, at det valgte navn til selskabet er ledigt og ikke krænker varemærker mv.
  • Det er dig som stifter af selskabet, der er ansvarlig for, at de angivne oplysninger er korrekte.
  • Det er dig som stifter af selskabet, der er ansvarlig for, at den indsatte direktør og/eller bestyrelse lovligt kan indsættes i stillingen (eks. er myndig og ikke frataget retten til at drive virksomhed).
  • Du og ledelsen i selskabet er ansvarlig for, at aktiviteten i selskabet er lovlig og egnet til drift i selskabsform (nogle erhverv er ikke tilladt at drive i selskabsform eks. apotek og tolk).
  • Selskabspartner.dk IVS kan videregive kundens oplysninger, dog kun tlf., navn, emailadresse og selskabsnavn, til tætstående samarbejdspartnere, for at øge kvaliteten, af den service der ydes.
  • Ved at gennemføre ordren, bemyndiger du Apspartner.dk til at foretage de nødvendige registreringer hos relevante myndighede eks. SKAT samt Erhvervsstyrelsen.
  • Den tegningsberettigede i selskabet er ansvarlig for oplysninger om ejere i selskabet (til brug for registrering i Det Offentlige Ejerregister) er korrekte.
  • Ved salg af services, der inkluderer momsregistrering, importregistrering, eksportregistrering, A-skat, ATP eller alkoholbevilling, kan Apspartner.dk ikke stå til ansvar for det videre forløb, efter ansøgning er afsendt. Oplever en kunde f.eks. at SKAT efter momsregistrering er foretaget, beder om yderligere materiale og redegørelse før registreringen kan godkendes, er det kundens eget ansvar at fremsende den nødvendige dokumentation, samt finde en løsning i samarbejde med SKAT alene.

OBS: Ordrer bestilt i løbet af juni vil først blive behandlet fra 01/07/2018