Hvad er et ApS?

Hvad er ApS for en størrelse, og hvilke fordele er der forbundet med at drive et ApS? I denne guide kigger vi nærmere på netop disse spørgsmål og gør dig klogere på, om du skal vælge et ApS til dit næste selskab.

ApS står for anpartsselskab og er en selskabsform, der hører under kategorien kapitalselskab, hvor ejeren eller ejerne ikke hæfter personligt. Anpartsselskaber kan stiftes af enten privatpersoner eller andre virksomheder, og der kan være en eller flere ejere.

Inden vi dykker længere ned i detaljerne omkring spørgsmålet ’Hvad er et ApS?’, starter vi med at zoome lidt ind på de primære fordele ved et ApS.

Fordele ved et ApS

ApS som selskabsform giver dig en række fordele, som de andre virksomheds- og selskabsformer ikke giver dig i samme grad. Det drejer sig bl.a. om skattefordele, selskabskonstruktion og hæftelse.

Fordele ved et ApS:

  • Hæftelse – Når du driver et ApS, hæfter du ikke i samme grad som med en personligt ejet virksomhed. Skulle det gå helt galt og virksomheden gå konkurs, så hæfter du højst for din indskudte kapital. Kreditorer kan med andre ord ikke komme i nærheden af dine private værdier såsom bolig og bil, og de kan heller ikke gøre krav på de penge, du eventuelt har trukket ud af driftsselskabet og ført op i et holdingselskab.
  • Professionalitet – Med et anpartsselskab kan og skal du bruge ordet ’Anpartsselskab’ eller forkortelsen ’ApS’ i dit firmanavn. Dette sender et stærkt signal om professionalitet til fremtidige samarbejdspartnere, da de dermed ved, at du som minimum har en selskabskapital på DKK 50.000.
  • Flere ejere – I modsætning til f.eks. en enkeltmandsvirksomhed, så giver et ApS dig mulighed for at starte virksomhed sammen med en eller flere andre stiftere. Dette giver fleksibilitet i forhold til samarbejde mellem andre ildsjæle inden for dit fagområde.
  • Selskabskonstruktion – Et ApS kan både bruges som enten et holdingselskab eller et driftsselskab. Du kan tilmed bruge de samme DKK 50.000 på at stifte begge selskaber fra starten, hvormed du har det, man kalder en selskabskonstruktion. I praksis betyder dette, at du løbende kan hive penge fra overskud i dit driftsselskab ud til dit holdingselskab, hvormed pengene dels er beskyttet mod kreditorer i driftsselskabet, dels kan investeres i andre driftsselskaber, og dels kun bliver beskattet med selskabsskat frem for personbeskatning, som ville være tilfældet ved et overskud i en personligt ejet virksomhed.

Den eneste umiddelbare ulempe ved et ApS er, at du skal bruge en startkapital på DKK 50.000. Dog kan indskuddet både være kontanter og andre værdier, og du kan tilmed bruge pengene på at udvikle forretningen efter opstart, hvormed beløbet altså kun er et indskud og ikke en betaling.

Hvad er et anpartsselskab i forhold til andre selskabsformer?

Et anpartsselskab adskiller sig fra både enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og iværksætterselskaber på nogle væsentlige punkter. Dem kigger vi nærmere på her, så du bedre kan træffe beslutning om valg af selskabsform.

Primære forskelle på et anpartsselskab og:

  • Et Iværksætterselskab – Kapitalkravet på DKK 50.000 er den største forskel på et ApS og et IVS, hvor et IVS kan startes for DKK 1,00. Til gengæld signalerer endelsen ’ApS’ i firmanavnet stærkere kapital og stiller dig dermed bedre over for investorer, leverandører o. lign. Derudover kan du ikke udlodde udbytte i et IVS, førend kapital opnår de samme DKK 50.000 som med et ApS.
  • Et interessentskab – Et I/S er en personligt ejet virksomhed, hvor de to eller flere ejere hæfter både solidarisk, personligt og ubegrænset. I praksis betyder dette, at hvis to partnere i et I/S går konkurs, så hæfter ejer 1 både for sin egen andel med også for ejer 2’s andel, såfremt vedkommende ikke selv har råd til at betale kreditorerne. Med et ApS hæfter du kun for din egen andel i selskabet, og du hæfter højest for dit indskudte beløb og ikke med private værdier.
  • En enkeltmandsvirksomhed – Forskellen mellem en enkeltmandsvirksomhed og et ApS mht. hæftelse er det samme som interessentskabet lige ovenfor – personlig og ubegrænset hæftelse. Dernæst bliver du som ejer af en enkeltmandsvirksomhed beskattet med fuld personskat af dit overskud, hvorimod du kun skal betale selskabsskat med et ApS, så længe pengene står i selskabet.

Ved et ApS skal du endvidere udfærdige stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog. Dette hjælper vi gerne med hos ApSpartner, hvis du får behov for det.

ApS hæftelse

ApS hæftelse begrænser sig til den kapital, du har indskudt i selskabet. Du hæfter dermed ikke personligt med dine private midler såsom penge, bolig og bil.

Derudover er der heller ikke solidarisk ApS hæftelse. Det betyder, at hvis i er to ejere, og selskabet går konkurs, så hæfter i kun hver især for hver jeres indskudte kapital i selskabet.

Anpartsselskab kapitalkrav

Hvad angår anpartsselskab kapitalkrav, så skal du indskyde kontanter eller værdier svarende til DKK 50.000 ved opstart af selskabet.

Disse penge er ikke en pris med blot et indskud, og du kan dermed bruge pengene på at udvikle selve forretningen efterfølgende.

Selve prisen for stiftelse af ApS er i 2016 et beskedent beløb på DKK 670, som du betaler til Erhvervsstyrelsen ved oprettelse af selskabet.